Logo
72-100 Goleniów, ul. Barnima I 1/18
72-200 Nowogard, ul. 700 lecia 15
tel.: +48 501 123 865
 

Zakres usług prawnych


Powiększenie

Oferta stała:

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych, również na terenie Niemiec, Francji i Cypru wspólnie z prawnikami zagranicznymi, w tym reprezentacja w sądzie i poza nim,
 • sprawy cywilne, karne, rodzinne, w tym reprezentacja w sądzie i poza nim (od 01.07.2015 r. również obrony w postępowaniach karnch),
 • sprawy administracyjne, szczególnie z zakresu prawa budowlanego, w tym reprezentacja w sądzie i poza nim,
 • sprawy podatkowe, w tym reprezentacja w sądzie i poza nim,
 • sprawy związane z delegowaniem pracowników za granicę,
 • skuteczna windykacja należności płatniczych,
 • mediacja w postępowaniu cywilnym,
 • sporządzanie projektów umów i ugód oraz pism mogących wywierać doniosłe skutki prawne,
 • zakładanie spółek na terenie Polski i za granicą, w tym na Cyprze,

Oferta specjalna:

 • W związku z problemami jakie rząd Republiki Federalnej Niemiec czyni przedsiębiorcom w związku z miesięczną płacą minimalną, co szczególnie dotyka sektora transportu Kancelaria Prawnicza m-lex ma przygotowany skuteczny pakiet rozwiązań!
 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądem w sprawach z powództw firm windykacyjnych, banków i funduszy, gdzie roszczenia są przedawnione.

Rozliczenia warianty:


a) W przypadku stałych obsług prawnych stawka jest zawsze miesięczna, ryczałtowa i negocjowana, na którą wpływ ma nakład pracy. Raz miesięcznie wystawiana jest faktura VAT.

W przypadku spraw poza stałą obsługą prawną:

b) Stawka godzinowa, uprzednio ustalona co do orientacyjnej liczby godzin i ceny za godzinę, w zależności od nakładu pracy, odległości sądu lub miejsca świadczenia usług. Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej na żądanie wystawiana jest faktura VAT.
c) Stawka ryczałtowa ustalona uprzednio ustalona za całą sprawę lub jej etap. Dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej na żądanie wystawiana jest faktura VAT.
d) Stawka z elementem premii za efekt w powiązaniu ze stawkami – wariant a), b) i c) (dotyczy szczególnie kosztów zastępstwa procesowego).