Logo
72-100 Goleniów, ul. Barnima I 1/18
72-200 Nowogard, ul. 700 lecia 15
tel.: +48 501 123 865
 

Kancelaria Prawnicza m-lex działa nieprzerwanie od 10 lat.

Założycielem i właścicielem kancelarii jest radca prawny Mariusz Lewandowski, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie pod nr Sz-1016.

Nabyte doświadczanie w pracy urzędniczej, prokuratorskiej, jak też przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami zatrudniającymi kilkudziesięciu pracowników to bagaż doświadczeń bezcenny dla prawnika doradzającemu jako praktyk - sektorowi szeroko pojętego biznesu. Wspomniany bagaż doświadczeń to tylko część przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Szczególne podziękowania dla mojego mentora Mecenasa Bogusza Dacy, bez którego rozwój kancelarii nie doprowadziłby do takiego kształtu, w jakim obecnie się znajduje.Doświadczenie praktyczne to nie jedyny powód rozwoju kancelarii. Bez zgranego zespołu młodych prawników współpracujących ze mną, cechujących się dużą wiedzą prawniczą i świeżym spojrzeniem na niejednokrotnie trudne tematy, również i mój pogląd na problematykę z którą się spotykam byłby inny. Sprawy, jakimi się zajmuje to głównie 2 segmenty. Pierwszy z nich to stała obsługa przedsiębiorców od niewielkich firm rodzinnych do dużych przedsiębiorstw zatrudniających kilkuset pracowników. Systemy prawa, którym należy się przyjrzeć to nie tylko prawo polskie, ale między innymi prawo niemieckie, francuskie, litewskie i nie tylko.

Kancelaria prowadzi również sprawy dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, których problemy są nie mniej ważne, niż problemy przedsiębiorców, którzy w Rzeczpospolitej Polskiej lekko nie mają, a kolejnym rządom przychodzą do głowy pomysły "uszczęśliwiające" tę grupę podatników. Od 01.07.2015 r. Kancelaria Prawnicza m-lex podejmuje nowe wyzwanie w postaci prowadzenia spraw karnych, szczególnie spraw karnych skarbowych. Mam nadzieję, że to wyzwanie będzie kolejnym sukcesem i przyniesie zadowolenie klientom.

Interpretacja tekstu prawnego
Powiększenie

Litera prawa pisanego może być interpretowana w różny sposób, i często prawo de facto zmienia się z czasem, pomimo iż formalnie cały czas ma się do czynienia z tym samym tekstem prawa.

Ewolucję taką widać na przykład w przypadku Konstytucji USA, w której wiele przepisów Konstytucji było reinterpretowanych w sposób, który uczynił ich odmiennym od znaczenia jakie miały one w chwili powstania – pomimo iż nie została zmieniona ich treść. Koncepcja dynamicznej (zmieniającej się w czasie) interpretacji prawa znajduje szerokie uznanie w szybko zmieniających się współcześnie realiach, chociaż nie powinna być standardem przy interpretacji tekstu, a jedynie subsydiarną (pomocniczą) formą przy wykładni językowo-gramatycznej oraz systemowej.

Podstawy ogłoszenia upadłości

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Sąd ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. W przeciwnym wypadku sąd ogłasza upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.